Konetyökirja

Konetyökirja on usein myös hyvä, ellei välttämätön lomake laskutuksen pohjaksi.

Kun veloituksen pohjana on koneella tehty työ, konetyökirja välttämätön. Käytännössä ei ole eroa sillä, kenen kone on, vaan konetyökirjaan päivittäin merkittävät tunnit laskutetaan työn tilaajalta. Konetyötunti on yleensä suhteellisen arvokas, koska se pitää sisällään, niin koneen käyttäjän, kuin koneen tuntiveloituksen. Tällöin normaalin tuntikirjan ylläpito usein on tarpeetonta.

Erilaisten koneiden määrä teollisuudessa on valtava, joten myös konetyökirjojen ja konetyökirjamallien määrä on suuri. Konetyökirja voi olla myös täysin konekohtainen. Hyvänä esimerkkinä konekohtaisista konetyökirjoista ovat huoltokirjat.

Konetyökirja on vähintään 2-osainen jäljentävä lomake, usein useampiosainen. Osien määrä on täysin tilaajan valittavissa. Osat voidaan myös nimetä esimerkiksi:

1. Tilaaja

2. Työn suorittaja

3. Laskutus

Konetyökirjat voidaan myös seurannan helpottamiseksi varustaa juoksevalla numerolla.

Konetyökirja usein täytetään koneessa, joten irtosetit (irtonaiset, erilliset lomakkeet) saattavat olla hankalia täyttää ja tippuvat usein myös jalkatilaan. Tämän vuoksi suosittelemmekin, että valmistamme konetyökirjoista taittokansilehtiöitä, joissa kussakin on määrätty määrä konetyökirjoja. Määrä riippuu siitä, kuinka monta osaa yhdessä konetyökirjassa on.

Taittokansilehtiön periaate on kuvattu Rakennevalintaoppaassa

Laatulomakkeen painotoiminta on siirtynyt Jyväskylän Siirtopainolle 15.5.2019. Liikenimenä Laatulomake säilyy, samoin toimitusajat ja hinnat entiseen tapaan.