Nuohoustosite

Säädösten mukaiset nuohouslomakkeet

Nuohouksesta on säädettu asetuksella, että nuohoustyöstä on annettava TODISTUS eli NUOHOUSTOSITE nuohouskohteen omistajalle/edustajalle.

Nuohoustodistukseen on merkittävä ainakin seuraavat tiedot:

  1. nuohouksen kohde
  2. nuohouksen suorittaja
  3. nuohouksen ajankohta
  4. tehdyt toimenpiteet
  5. havaitut viat ja puutteet
  6. sekä suoritetut lisätyöt.

Nuohoustositteeseen on siten hyvä merkitä kaikki yleisimmät (ja myös harvinaisemmat) toimenpiteet, jolloin itse kohdepaikalla työt tulee kirjattua nopeasti.

Nuohoustodistukseen on helposti liitettävissä laskuosio, jolloin todistus toimii samalla myös laskuna. Edelleen nuohoustodistus voi toimia myös käteiskuittina, jos käteismaksu on vaihtoehtona.

Itse nuohoustositteen perusrakenne on aina samanlainen, koska asetuksella on määritelty reunaehdot. Silti on monta tapaa, ja eri tapoja yhdistelemällä nuohoustosite on aina juuri kyseisen nuohousyrityksen näköinen.

Lähes aina nuohoustosite on 2-osainen lomake, jossa päällimmäiseen kirjoitetaan ja alimmaiseen kopioituu. Päällipaperi on valkoinen ja allaoleva esimerkiksi keltainen. Nuohoustositteet myös numeroidaan seurannan helpottamiseksi. Lomakkeista tehdään taittokansilehtiöt, joissa kussakin on 50 kpl nuohoustositetta. Taittolehtiö on kuvattu etusivulla kohdassa; Rakennevalintaopas.

Mikäli nuohoustositteessa ei ole laskuosiota, eikä käteismaksua suoriteta paikan päällä kuittia vastaan, annetaan asiakkaalle esitäytetty tilisiirtolomake, joka toimii laskuna. Siirry kohtaan tilisiirtolomake

Laatulomakkeen painotoiminta on siirtynyt Jyväskylän Siirtopainolle 15.5.2019. Liikenimenä Laatulomake säilyy, samoin toimitusajat ja hinnat entiseen tapaan.