Lomakkeet

Räätälöimme juuri sinun tarpeisiisi sopivan lomakkeen tai painotuotteen.

Siirtopainolla on käytössään ainutlaatuinen pienrotaatiokonekanta, joka mahdollistaa kustannustehokkaan painamisen jo muutamasta sadasta jäljentävästä lomakkeesta aina useisiin kymmeniin tuhansiin saakka. Keräyskoneeseen rakennettu uniikki päällepainatusyksikkö tuottaa itsejäljentävään lomakkeeseen asiakkaan haluaman esipainatuksen lähes neutraalin (ilman asiakaspainatusta) lomakkeen kustannuksin.

Käytössämme on niin arkki- kuin digipainokoneet.
Jälkikäsittelyyn tarvittava konekanta on erityisesti valittu ja rakennettu tehokas laadunvalvonta huomioiden.
Ladonnassa käytämme kaikkia edistyneimpiä ohjelmistoja.

Kaikesta tästä vastaavat alan ehdottomat ammattilaiset.

 

Itsejäljentävä lomake »

Setti on lomake, jossa on useampi identtinen lomake päällekäin ja ne ovat halutusta reunasta yhteenliimattuja. Päällimmäiseen tulostettu tai kirjoitettu teksti jäljentyy jokaiseen osaan.

Ketjulomake »

Matriisikirjoittimissa käytetään joko ketjulomaketta tai kantoratalomaketta. Matriisikirjoitin on edelleen paljon käytetty tulostustapa erityisesti massatulostuksiin.

Jätteen siirtoasiakirja »

Jätteen siirtoasiakirja on jätelain vaatima asiakirja, jota on käytettävä jätteen siirrossa. Jätteen siirtoasiakirjan tarkoitus on turvata jätteiden luovutus asianmukaiseen käsittelyyn, sekä luoda edellytykset jätteen seurantaan ja valvontaan.

Kirjekuoret painatuksella »

Uudella kuorikoneellamme painamme kaikki koot ja kaikki värit halutusti, ilman rajoituksia!

Konetyökirja »

Konetyökirja on usein myös hyvä, ellei välttämätön lomake laskutuksen pohjaksi. Kun veloituksen pohjana on koneella tehty työ, konetyökirja välttämätön.

Kuormakirja »

Kuormakirjaa käytetään usein maanajossa korvaamaan lähetettä. Kuormakirja on siis periaatteessa lähetysluettelo, joka sisältää tarkan listan tuotteista, jotka on toimitettu vastaanottajalle.

Laskulomake »

Laskulomake on usein jäljentävä lomake. Se on lähes identtinen (hinnat ovat näkyvissä) tilauslomakkeen ja lähetelomakkeen kanssa. Näistä muodostuu usein kaksi- tai useampiosainen sarjalomake, joka on settilomake tai matriisilomake.

Lähetelomake »

Lähetelomake tai lähetyslista on usein tavaratoimituksen mukana seuraava lomake, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot lähetyksen sisältämistä tuotteista. Usein tavarantoimittajat haluavat myös kuittauksen lähetelomakkeeseen.

Matkalasku »

Matkalasku on jäljentävä lomake, joka on vähintään kaksiosainen, yksi osa työntekijälle ja toinen työnantajalle.

Pöytäkirjapohja »

Pöytäkirjapohja helpottaa ja nopeuttaa virallisista ja lakisääteisistä kokouksista tehtävien pöytäkirjojen laadintaa.

Rahtikirja »

Rahtikirja painetaan standardin mukaisesti, ja näitä myös pidämme varastotuotteina.

Tilauslomake »

Tilauslomakkeeseen kirjataan sananmukaisesti vastaanotettu tilaus yksityiskohtaisesti. Se on usein vähintään kaksiosainen jäljentävä lomake, joista usein toista osaa käytetään lähetteenä.

Tilisiirtolomake »

Tilisiirtolomake on kooltaan 210 mm x 4 tuumaa ja lomakkeet ovat joko kaksi- tai kolmeosaisia jäljentäviä settilomakkeita.

Tuntikirja »

Tuntikirjaa käytetään erityisesti rakennusalalla työntekijän palkanlaskennan pohjana.

Työmaapäiväkirja »

Työmaapäiväkirja on paljon käytetty päiväkirja. Yleensä työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla pidetään työmaapäiväkirjaa, johon päivittäin merkitään työtä koskevat tiedot ja tapahtumat. Työmaapäiväkirja on esitettävä työmaan valvojalle, joka kuittauksellaan osoittaa saaneensa sen tiedoksi.

Vaakalaput »

Vaakavalmistajien normaalikokoiset vaakalaput 105 × 210 ja 75 × 210 neutraaleina eli ilman yrityspainatusta suoraan varastostamme. Laput ovat 4-osaisia.

Laatulomakkeen painotoiminta on siirtynyt Jyväskylän Siirtopainolle 15.5.2019. Liikenimenä Laatulomake säilyy, samoin toimitusajat ja hinnat entiseen tapaan.