Työmaapäiväkirja

Työmaapäiväkirja on paljon käytetty päiväkirja.

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla pidetään työmaapäiväkirjaa, johon päivittäin merkitään työtä koskevat tiedot ja tapahtumat. Työmaapäiväkirja on esitettävä työmaan valvojalle, joka kuittauksellaan osoittaa saaneensa sen tiedoksi.

Työmaapäiväkirjan pito perustuu lakiin, joten se tai pientalotyömaalla vähintään ns. työmaakortti on joka rakennustyömaalla oltava. Työmaapäiväkirjan asianmukaista käyttöä valvoo siis työmaalle hyväksytty vastaava työmaan valvoja. Rakennustyön edetessä valvojan on pyydettävä lainmukaiset katselmukset ja jokaisessa katselmuksessa on kyseinen työmaapäiväkirja esitettävä. Kohteen valmistuttua, loppukatselmuksen jälkeen on kyseinen työmaapäiväkirja toimitettava rakennusvalvontatoimistoon!

Päiväkirjan tarkkaa muotoa ei laissa määritellä. Oheisista malleistamme (työmaapäiväkirja 1 ja työmaapäiväkirja 2) on helppo nähdä, mitä asioita työmaalla on seurattava ja kirjattava. Kyseisistä malleista on haluttaessa helppo muokata jokaiselle työmaalle asianmukainen ja työmaakohtainen työmaapäiväkirja. Molemmat mallit ovat jo sellaisenaan paljon käytettyjä rakennustyömailla ja eivät siten välttämättä vaadi muutoksia.

Työmaapäiväkirja on yleensä 2- tai 3-osainen jäljentävä lomake, joka on viimeistelty taittokansilehtiöksi. Lehtiön käyttö työmaaolosuhteissa on huomattavasti helpompaa, kuin irtolomakkeiden, koska lehtiö sinällään jo antaa tukevan kirjoitusalustan ja lomakkeet pysyvät hallinnassa. Usein myös yksi lomakkeen osa jätetään ilman repäisyviivaa, jolloin tämä kappale jää lehtiöön pysyvästi.

Laatulomakkeen painotoiminta on siirtynyt Jyväskylän Siirtopainolle 15.5.2019. Liikenimenä Laatulomake säilyy, samoin toimitusajat ja hinnat entiseen tapaan.