Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisten tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän Siirto-Paino Oy
Kiilatie 4, 40320 Jyväskylä
P. 020 430 950
y-tunnus 0432870-8

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sirpa Nurminen
sirpa.nurminen@siirtopaino.com
p. 0400 476 434

 

3. Rekisterin nimi

Yrityksen työntekijärekisteri Jyväskylän Siirto-Paino Oy.
Yrityksen asiakasrekisteri Bookmaster.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Peruste: henkilötietojen käsittely, työsuhde
Peruste: asiakasrekisteri, asiakassuhde
Asiakasrekisteri: yritys/henkilötietojen käsittely liittyy tilauksiin, tarjouksiin ja sopimuksiin

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot ovat: yritys/organisaatio, laskutusosoite, tavaran toimitusosoite, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tilauksiin ja toimeksi antoihin liittyvät tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan sähköpostitse/puhelimitse tilauksen yhteydessä, asiakastapaamistilanteissa ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterien käsittelyissä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

Laatulomakkeen painotoiminta on siirtynyt Jyväskylän Siirtopainolle 15.5.2019. Liikenimenä Laatulomake säilyy, samoin toimitusajat ja hinnat entiseen tapaan.