Tuotteet

Painotuote viestittää yrityksestä ja palveluista.

Painotuote viestittää yrityksestä ja palveluista. Onnistuneessa monikanavaisessa markkinoinnissa painotuote tuo lisäarvoa yritykselle – tarkkaan mietitty, hyvin suunniteltu ja laadukkaasti toteutettu painotuote erottuu joukosta. Digitaalisen ympäristön keskellä painotuote huomataan ja muistetaan!

Toteutamme eri painotekniikoilla mm. seuraavia painotuotteita:

Lisäksi monipuoliset jälkikäsittelymahdollisuudet esimerkiksi

Laatulomakkeen painotoiminta on siirtynyt Jyväskylän Siirtopainolle 15.5.2019. Liikenimenä Laatulomake säilyy, samoin toimitusajat ja hinnat entiseen tapaan.